Säkerhetskurs

Säkerhetskurs eller "SIV" efter franskans "Simulation d'Incident en Vol" vilket grovt kan översättas till "simulering av incidenter vid flygning", är en icke obligatorisk men viktig kurs där man lär sig hantera oväntade situationer där skärmen stallar, spinner eller på andra sätt beter sig instabilt eller onormalt.

Detta är en kurs vi varmt rekommenderar alla att genomföra någon gång efter erhållen licensnivå Pilot 1, många piloter genomför också SIV-kurser vid återkommande tillfällen och de genomförs också med fördel inte minst när du bytt till en ny skärm.

Våra SIV-kurser genomförs vanligen på plats i Åre i samarbete med vår partner Skysport.