Grundkurs

Grundkursen är den formella utbildning du måste ha för att få ut en elevlicens från Skärmflygförbundet. I de allra flesta fallen leder utbildningen till att du får din licens men någon garanti finns inte - skulle det under utbildning framkomma omständigheter som t.ex. gör att en individ inte anses lämplig som pilot ur säkerhetssynpunkt kommer inte heller någon licens att ställas ut. Principen är alltså densamma som när man tar körkort för bilkörning, när man köper en grundkurs är det utbildningen man betalar för, inte licensen.

En grundkurs innehåller en grundläggande teoridel men är i första hand en praktisk kurs. En typisk kurs genomförs under en helg plus ett till två tillfällen med praktiska övningar. Aktiviteterna under helgen sker på fastställda datum medan övriga tillfällen genomförs när vädret tillåter.

I priset ingår lån av utrustning, dock behöver du egna oömma kläder, tunna handskar av typ trädgårdshandskar och stadiga skor, med fördel vandringskängor eller gymnastikskor med höga skaft. Många föredrar också att ta med egen hjälm av modell skidhjälm då man svettas en del under övningarna.

Vi genomför grundkurser vid två tillfällen per år, med kursstart i april och oktober. Vid stort intresse kan det också bli aktuellt med extra kurstillfällen.

Vårt unika erbjudande
Efter avslutad grundutbildning har du uppnått nivå elevlicens enligt de nationella regelverken och därmed första steget på din väg mot självständig pilot. Att grundkursen är avklarad innebär dock inte att du lämnas ensam utan du är nu välkommen att ta plats i vår utvecklingsgrupp med kamratskap, guidning, stöd, tips och råd från våra erfarna piloter. Vi är med dig i din fortsatta utveckling hela vägen till Pilot 2 och därefter.


Pris grundkurs: 7 000 kr *

* För att få genomgå grundutbildningen krävs också att man inför kursen köper ett så kallat ”Take Off kit” från Skärmflygförbundet vilket innebär att ca 1 550 kr tillkommer utöver kurspriset ovan. I förbundets avgift ingår gruppförsäkring för ett kalenderår samt en lärobok som täcker in samtliga utbildningssteg hela vägen till erfaren pilot. Köper man kittet efter den 30 september gäller det för grundutbildning men täcker även den avgift förbundet tar ut för årlig licensförnyelse samt gruppförsäkring för kommande kalenderår.