Behörighet Vinsch

Vinsch eller bogsering som det också kallas är en speciell startmetod där du med hjälp av en vinsch och 700 - 1200 meter lina dras upp till en höjd på mellan 250 och 500 meter.

Kursen består av ett eller flera tandemflyg med instruktör, ett antal egna flyg där totalt tio flyg ingår i kursen samt en teoridel som täcker de speciella egenskaper som gäller för skärm under bogsering, som  till exempel hantering av olika felscenarion.

Vi genomför vinschutbildning som intensivkurs 2 - 3 gånger per år. I kurspriset ingår vinschdrag och tandemflyg, du flyger alltså normalt dina singelflyg med din egen utrustning. Vill du låna utrustning under kursen tillkommer 1000 kr.Pris vinschutbildning: 3 500 kr