Behörighet Berg

För att flyga i bergsmiljö behöver man veta hur väder och vind beter sig kring berg och dalar, i kursen läggs därför stor vikt vid meteorologi och risker vid bergsflygning. Vid kursens praktiska delar läggs stort fokus på säkra starter och landningar, var det är lämpligt eller mindre lämpligt att flyga samt hur man tar sig ner på marken på ett säkert sätt om väderförhållandena skulle ändra sig till det sämre.Pris bergsutbildning: 4 000 kr *

* Väljer du att ta behörigheten under en av våra utlandsresor är priset 2000 kr